Sökmotoroptimering med Den Stora Googolen(DSG)

söndag 25 oktober 2009 |

Den Stora Googolen(DSG)
När jag tänker på SEO försöker jag ha i minnet att detta är en företeelse sprungen ur försöken till en teknisk lösning på ett mänskligt problem och/eller tillkortakommande. Den Stora Googolen(DSG) började med att formulera behovet av system, samband och tillgänglighet ur den databas som webben ändå är. Detta ledde till tekniska lösningar för exvis tematisering av vårt material på webben. Den tekniska lösningen försökte i långa stycken efterlikna människors tankar så som DSG uttryckt dem. Ganska välformulerat, ungefär som vi skulle säga att vi får auktoritet i den akademiska världen.

Jag är alltså respondent och DSG är exekutor, betygsnämnd. Om jag får auktoritet inför DSG så beror det i allmänhet på att jag nöjsamt svarat mot kraven på  mina uttrycks kunskapsinnehåll och relevans. För att behålla denna auktoritet inför DSG behöver jag fortsättningsvis bekräftelse från den övriga akademiska världen. I annat fall kommer min auktoritet att tunnas ut i flödet av all annan nyvunnen auktoritet.

DSG har emellertid insett sin begränsning att närvara vid alla disputationer och uppdragit till ett program och en maskin att sköta detta. Min erfarenhet som tekniker visar mig då att den tekniska prövningen inte bara kan påverkas, den kan manipuleras. I min egenskap av tekniker ställer jag vanligen frågan, tillåter tekniken att jag gör detta? If True, Not False? Then Must be Allowed, så enkelt det låter och faktiskt är. Givet att jag kommunicerar med en maskin, DSGs delegerade maskin, den automagiska opponenten.

Jag gräver en del i den sörja som skapas i mötet mellan denna illusoriska teknik och alla de hjälpande händer som ska få DSGs delegerade att intyga min äkthet och relevans som kunnig, påläst och aktuell. Exvis en del sk SEO-konsulters hjälp. I den sörjan hittar jag en stor mängd material som i varje annat sammanhang skulle kallas falskt och osant intygande. Materialet är dessutom undermåligt utformat och i väldigt många fall stulet och förmedlat med likaledes stulen energi. Inget, jag säger inget, av dessa konstruerade underlag skulle ha gjort, eller gör, mig intresserad av tanken på att överlåta vården av min eventuella auktoritet inför DSGs delegerade till en sådan handledare eller annan liknande kvasirespondent.

Alla dessa falska intyganden, falska examina och akademiska titlar kan ju läsas också av människor, av dig och av mig. Varken du eller jag behöver någon skolning för att se att detta material i allt väsentligt enbart intygar att respondenten/kunden inte förstått något av sin medverkan. Att respondenten uppenbart lever i tron att det inte kommit vanliga läsande och tänkande människor att övervara prövningen inför DSGs delegerade.

Sökmotoroptimering och relevans

lördag 26 september 2009 |

 Jag fick nyligen ett tips om att det kanske vore välbetänkt att försöka vara lite mer nyanserad i mina beskrivningar av SEO-konsulter. Det ligger en hel del i det, därför tar jag till mig detta tips så gott jag kan. Min avsikt är ju inte att bråka med konsulter som utför ett yrkesmässigt och gediget hantverk. Tipset fick jag av en redaktör som uttryckte sig så här: "Det finns bra SEO-konsulter samt en del andra aktörer".

Smaka på det, bra SEO-konsulter, det är väl ok? Andra aktörer, en inte helt tydlig smak, men ändå en framträdande och inte helt definierad syrlighet. Passar utmärkt tycker jag. Ska försöka hålla mig till detta.

 Läs även andra bloggares åsikter om ,


Sökmotoroptimering I Grönköping

tisdag 14 juli 2009 |

Sökmotorkonsulter, SEO-konsulter ger begreppet återvinning ett nytt ansikte. Genom att kopiera andra bloggares texter så slipper de en kostnad som annars skulle ha tagits ut på kund. Blogg.se har visat sig vara rena guldgruvan för metoden. Vid en första ytlig stickprovsgranskning har det kommit fram att över 200 bloggposter kopierats från bloggar på blogg.se.

Jag tror att Grönköpings Veckoblad skulle ha beskrivit dessa metoder för sökmotoroptimering ungefär som texten nedan. Dvs lite infantilt, på gränsen till svagsint. Helt logiskt, för metoden är - just det, svagsint.

Grönköping 12 juli 2009
Firma Sanna Elektriska Ord(SEO) har påvisat en ny och revolutionerande metod avsedd att skapa den av så många andra firmor efterfrågade storleksökningen å det egna inkommande penningflödet. Metoden visar i sin enkelhet att de elektriska ord(EO) som en gång skrivits å det sk Internätet utan tvekan eller annan betänklighet kunna användas å nytt, återvinnas som det också kallas. Inte bara en gång, utan flere gånger uti rad. På så sätt kan Firma SEO låta göra troligt att det minsann kan vara mödan värt att låta Firma SEO representera ett annat bolags trovärdighet inför det sanna elektriska ordets högsta instans och executor den allsmäktiga Googolen.


- Har vi ju visat att egna nya resurser inte ständigt måste tas i anspråk för att utföra den sk ihopalänkningen av EO.
- Detta är i sanning lönande innovativ återvinning i sin prydno!
- Vi å Firma SEO är ju nätt opp till ytterlighet angelägna om att aldrig göra för mycket på för kort tid.
- Ser vi det därför också som naturligt att vi inte gör något onaturligt.

Så säger IhopaLänkningsDirektör(ILD) T Steel till Spambloggen.

Överraskande positiva resultat
Spambloggens utsände medarbetare har tagit sig före att närmare granska och nagelfara denna så angeläget sparsamma metod. Sålunda har redaktionens medarbetare läst, inte bara de nya EO, utan också de gamla EO i sitt originalutförande.

- ILD Steel tycks faktiskt ha alldeles rätt i sitt närapå pretentiösa uttalande, säger den annars så sparsmakade medarbetaren.
- Har vi på redaktionen funnit att en övertygande mängd sk EO har återanvänts på ett sätt som måste ha en nära nog försumbar resursförbrukning. Vi å redaktionen kan i sanning gratulera ILD Steel till denna förslagenhet.
- Kan vi också innerligt förhoppas att de idoga sk upphovsmännen till de ursprungliga EO förstår sin behjärtansvärda roll i sökandet efter det växande penningflödet och det Sanna Elektriska Ordet.

Ställd inför detta överraskande positiva men objektiva stöd säger ILD Steel:
- Har jag i vart fall å Firma SEOs vägnar inte behövt känna något tvivel. Knappast kommer upphovsmännen att illvilligt höja sina röster för att sätta in som man säger, käppar i hjulet för denna innovation. Tvärtom kommer de ju att bli smått kända på detta sätt. Har vi visserligen hört att olyckskorparna kraxar annorlunda. Men de ska nog komma på skam vad det lider. Ge oss bara något lite tid och ro.


Mer att läsa om
För att den högt ärade publiken inte ska behöva stå kvar i eget fundersamt tvivelsmål eller nyfiken undran kan han eller hon läsa mer på undersökarens hemsida. Där finns uppgifter till grund för denna artikel, sådana som undersökta källor mm annat liknande.

Spambloggar på blogspot.com

torsdag 2 april 2009 |

Ok, jag fortsätter min genomgång av spambloggar. Mycket är redan gjort av andra, men mycket återstår att titta på och begrunda. Den här företeelsen med spambloggar är inget nytt. Den har uppmärksammats under ett par års tid. Jag får emellertid känslan av att det främst är en krets av SEO-konsulter som då och då höjer sina röster i upphetsning över konkurrenternas metoder. Att den ena konsulten anses arbeta mindre seriöst än den andre. Pajkastning pågår då under en tid.

Där uppstår ett problem för mig som tänkt köpare av de tjänster som konsulterna diskuterar. Det är dom som äger diskussionen och därmed dagordningen. Så behöver det inte vara. Deras metoder behöver belysas och diskuteras kontinuerligt. Och då menar jag inte för deras skull, utan för min skull. Alltså jag som den eventuella köparen av konsultens tjänster.

Därför fortsätter jag att granska och begrunda deras arbete. Det är ett sätt att i någon mån vrida frågan ur händerna på dem. Det är hög tid att så sker.

Spambloggar.se har öppnat. Där lägger jag in mer material under hand. Nu finns där en del om spambloggarna på blogspot. Den här bloggen får alltså tjäna som en slags logg för vad som händer från tid till annan.

Det börjar röra på sig

torsdag 12 mars 2009 |

Jodå, det börjar röra på sig.
Mina vandringar bland SEO-konsulter har varit tämligen enahanda. Jag möts med misstänksamhet och tröghet då jag förklarar att jag visst har ett behov av att få hjälp med att sköta den där webbplatsen som jag nu gjort. Att jag säkert gjort ett hyggligt arbete med koder och annat fix. SEO On-page kallas det. Jag vill ha Off-page också.

Jag har förklarat att jag blir illa berörd av det jag sett bland spambloggarna. Jag vill att dom ger mig förutsättningar eller garantier för att inte hamna i detta så arma sällskap av nästintill analfabeter.

De svar jag fått har inte varit präglade av spontan glädje över att jag intresserar mig för detaljer i deras proffession. Det har i flera fall varit stängd dörr, punkt slut, vi diskuterar ju inte yrkeshemligheter med våra kunder.

Jag kom längst med DetStoraBolaget med tekniker i Borås. Den diskussionen har avstannat tillsvidare. Det händer ju så mycket annat intressant och utvecklande i vår omvärld. Exempelvis om spambloggar hos Nikke Lindqvist.