Spambloggar på blogspot.com

torsdag 2 april 2009 |

Ok, jag fortsätter min genomgång av spambloggar. Mycket är redan gjort av andra, men mycket återstår att titta på och begrunda. Den här företeelsen med spambloggar är inget nytt. Den har uppmärksammats under ett par års tid. Jag får emellertid känslan av att det främst är en krets av SEO-konsulter som då och då höjer sina röster i upphetsning över konkurrenternas metoder. Att den ena konsulten anses arbeta mindre seriöst än den andre. Pajkastning pågår då under en tid.

Där uppstår ett problem för mig som tänkt köpare av de tjänster som konsulterna diskuterar. Det är dom som äger diskussionen och därmed dagordningen. Så behöver det inte vara. Deras metoder behöver belysas och diskuteras kontinuerligt. Och då menar jag inte för deras skull, utan för min skull. Alltså jag som den eventuella köparen av konsultens tjänster.

Därför fortsätter jag att granska och begrunda deras arbete. Det är ett sätt att i någon mån vrida frågan ur händerna på dem. Det är hög tid att så sker.

Spambloggar.se har öppnat. Där lägger jag in mer material under hand. Nu finns där en del om spambloggarna på blogspot. Den här bloggen får alltså tjäna som en slags logg för vad som händer från tid till annan.

0 kommentarer: