Sökmotoroptimering I Grönköping

tisdag 14 juli 2009 |

Sökmotorkonsulter, SEO-konsulter ger begreppet återvinning ett nytt ansikte. Genom att kopiera andra bloggares texter så slipper de en kostnad som annars skulle ha tagits ut på kund. Blogg.se har visat sig vara rena guldgruvan för metoden. Vid en första ytlig stickprovsgranskning har det kommit fram att över 200 bloggposter kopierats från bloggar på blogg.se.

Jag tror att Grönköpings Veckoblad skulle ha beskrivit dessa metoder för sökmotoroptimering ungefär som texten nedan. Dvs lite infantilt, på gränsen till svagsint. Helt logiskt, för metoden är - just det, svagsint.

Grönköping 12 juli 2009
Firma Sanna Elektriska Ord(SEO) har påvisat en ny och revolutionerande metod avsedd att skapa den av så många andra firmor efterfrågade storleksökningen å det egna inkommande penningflödet. Metoden visar i sin enkelhet att de elektriska ord(EO) som en gång skrivits å det sk Internätet utan tvekan eller annan betänklighet kunna användas å nytt, återvinnas som det också kallas. Inte bara en gång, utan flere gånger uti rad. På så sätt kan Firma SEO låta göra troligt att det minsann kan vara mödan värt att låta Firma SEO representera ett annat bolags trovärdighet inför det sanna elektriska ordets högsta instans och executor den allsmäktiga Googolen.


- Har vi ju visat att egna nya resurser inte ständigt måste tas i anspråk för att utföra den sk ihopalänkningen av EO.
- Detta är i sanning lönande innovativ återvinning i sin prydno!
- Vi å Firma SEO är ju nätt opp till ytterlighet angelägna om att aldrig göra för mycket på för kort tid.
- Ser vi det därför också som naturligt att vi inte gör något onaturligt.

Så säger IhopaLänkningsDirektör(ILD) T Steel till Spambloggen.

Överraskande positiva resultat
Spambloggens utsände medarbetare har tagit sig före att närmare granska och nagelfara denna så angeläget sparsamma metod. Sålunda har redaktionens medarbetare läst, inte bara de nya EO, utan också de gamla EO i sitt originalutförande.

- ILD Steel tycks faktiskt ha alldeles rätt i sitt närapå pretentiösa uttalande, säger den annars så sparsmakade medarbetaren.
- Har vi på redaktionen funnit att en övertygande mängd sk EO har återanvänts på ett sätt som måste ha en nära nog försumbar resursförbrukning. Vi å redaktionen kan i sanning gratulera ILD Steel till denna förslagenhet.
- Kan vi också innerligt förhoppas att de idoga sk upphovsmännen till de ursprungliga EO förstår sin behjärtansvärda roll i sökandet efter det växande penningflödet och det Sanna Elektriska Ordet.

Ställd inför detta överraskande positiva men objektiva stöd säger ILD Steel:
- Har jag i vart fall å Firma SEOs vägnar inte behövt känna något tvivel. Knappast kommer upphovsmännen att illvilligt höja sina röster för att sätta in som man säger, käppar i hjulet för denna innovation. Tvärtom kommer de ju att bli smått kända på detta sätt. Har vi visserligen hört att olyckskorparna kraxar annorlunda. Men de ska nog komma på skam vad det lider. Ge oss bara något lite tid och ro.


Mer att läsa om
För att den högt ärade publiken inte ska behöva stå kvar i eget fundersamt tvivelsmål eller nyfiken undran kan han eller hon läsa mer på undersökarens hemsida. Där finns uppgifter till grund för denna artikel, sådana som undersökta källor mm annat liknande.

0 kommentarer: