Sökmotoroptimering med Den Stora Googolen(DSG)

söndag 25 oktober 2009 |

Den Stora Googolen(DSG)
När jag tänker på SEO försöker jag ha i minnet att detta är en företeelse sprungen ur försöken till en teknisk lösning på ett mänskligt problem och/eller tillkortakommande. Den Stora Googolen(DSG) började med att formulera behovet av system, samband och tillgänglighet ur den databas som webben ändå är. Detta ledde till tekniska lösningar för exvis tematisering av vårt material på webben. Den tekniska lösningen försökte i långa stycken efterlikna människors tankar så som DSG uttryckt dem. Ganska välformulerat, ungefär som vi skulle säga att vi får auktoritet i den akademiska världen.

Jag är alltså respondent och DSG är exekutor, betygsnämnd. Om jag får auktoritet inför DSG så beror det i allmänhet på att jag nöjsamt svarat mot kraven på  mina uttrycks kunskapsinnehåll och relevans. För att behålla denna auktoritet inför DSG behöver jag fortsättningsvis bekräftelse från den övriga akademiska världen. I annat fall kommer min auktoritet att tunnas ut i flödet av all annan nyvunnen auktoritet.

DSG har emellertid insett sin begränsning att närvara vid alla disputationer och uppdragit till ett program och en maskin att sköta detta. Min erfarenhet som tekniker visar mig då att den tekniska prövningen inte bara kan påverkas, den kan manipuleras. I min egenskap av tekniker ställer jag vanligen frågan, tillåter tekniken att jag gör detta? If True, Not False? Then Must be Allowed, så enkelt det låter och faktiskt är. Givet att jag kommunicerar med en maskin, DSGs delegerade maskin, den automagiska opponenten.

Jag gräver en del i den sörja som skapas i mötet mellan denna illusoriska teknik och alla de hjälpande händer som ska få DSGs delegerade att intyga min äkthet och relevans som kunnig, påläst och aktuell. Exvis en del sk SEO-konsulters hjälp. I den sörjan hittar jag en stor mängd material som i varje annat sammanhang skulle kallas falskt och osant intygande. Materialet är dessutom undermåligt utformat och i väldigt många fall stulet och förmedlat med likaledes stulen energi. Inget, jag säger inget, av dessa konstruerade underlag skulle ha gjort, eller gör, mig intresserad av tanken på att överlåta vården av min eventuella auktoritet inför DSGs delegerade till en sådan handledare eller annan liknande kvasirespondent.

Alla dessa falska intyganden, falska examina och akademiska titlar kan ju läsas också av människor, av dig och av mig. Varken du eller jag behöver någon skolning för att se att detta material i allt väsentligt enbart intygar att respondenten/kunden inte förstått något av sin medverkan. Att respondenten uppenbart lever i tron att det inte kommit vanliga läsande och tänkande människor att övervara prövningen inför DSGs delegerade.