Disputation inför Sir Goog Le Search

lördag 16 juli 2011 |

Förste och därmed också fakultetens opponent, TeknDr Al Goritm
är kommunens begåvade matematiklärare. Har han alltsedan barnsben visat sin enastånde förmåga att hantera även mycket tålamodsprövande summeringar av exempelvis sin goda moders sparade kassakvitton från kooperationsföreningen. Är han sålunda utomordentligt lämpad att rannsaka alla de olika utsagor som i disputationen bör prövas av någon som rätt förstår att hålla isär och summera noll och ett, att se vad sant är och falskt, gemenligen att se skillnad på svart och vitt. Hyser vi sålunda ett sällan ifrågasatt förtroende för TeknDr Al Goritm och hans beräkningar.

Andre opponent, utsedd av respondenten, är IhopaLänkningsDir T Steel
tillika en av kommunens moderna allkemister. ILDir T Steel har nätt opp sedan introduktionen av de sk elektriska orden å kommunens datorer varit ivrigt sysselsatt med att foga samman alla dessa ord till nya och lönsamma sk entiteter. Är han också genuint intresserad av att hjälpa nya respondenter i varje ny eller annars återkommande disputation. Har enligt egen utsago en utomordentligt god förmåga att kommunicera sin vetenskapliga granskning till såväl Sir Goog Le Search som TeknDr Al Goritm.

Tredje opponent, också utsedd av respondenten, TraficBlogger Blackh at Linker
är en av de nya sk entrepeneurer som kommunens framsynta näringslivsstruktur så förtjänstfullt lockat till sig. TraficBlogger Blackh at Linker har visat en berömvärd förmåga att hantera sk anagram. Dessa muntra anagram är inte bara för stunden välkomna andningspauser i den annars så allvarliga disputationen utan också bestående inslag i respondentens framtida försvar av sin värdefulla avhandling.

Respondenten själv kan utse ett biträde
som ävenledes kan uppträda såsom respondentens ombud. En förslagen och modern ändring i en annars så traditionstyngd disputationsordning. Genom att låta respondenten utse ett eget ombud kan försvaret av avhandlingen ses såsom ändamålsenligt tudelat. Dels ett försvar av avhandlingens egentliga sakinnehåll och dels försvaret av avhandlingens presentation inför opponenterna. Saken har nämligen visat sig vara den att de allra flesta respondenter är så trygga i förvissningen om sin egen gedigna sakkunskap att intet, säger intet, kan rubba deras föreställning om en välförtjänt högsta tänkbara exponering och position för sin framlagda avhandling. Har det visat sig vara något lite vanskligt att konfrontera opponenterna med denna annars så aktningsvärda hållning. Inte alltför sällan visar nämligen TeknDr Al Goritm en till synes sval hållning till respondentens idoga arbete och i än högre grad förväntningar på belöning. Mycket är då vunnet med ett väl påläst och smidigt ombud. Slipper ju respondenten själv utföra de illustra konster som en del biträden så förtjänstfullt behärskar.

Särskilt viktigt blir ombudets smidiga insats och begåvning när disputationen har gått in i den fas som vanligen kallas opponere ex auditorio. Dvs när folket i gemen ges tillfälle att opponera. Inte så sällan sker detta på ett sätt som närmast kan beskrivas som häcklande, ibland närmast nedsättande insinuant för respondenten. Då behövs något lite s.m.s "is i magen" för att inte låta sig nedslås av dessa spefulla gycklare och kanske också en förment allvetande och självgod allmoge.