Kalsongförsäljare skakar kommunens SEO-firma

lördag 13 augusti 2011 |

Helt nyligen har kommunens framsynta ihopalänkningsfirma, Firma Sanna Elektriska Ord(FirmaSEO), upptäckt ett utsocknes ifrån kommande hotfullt och kanhända utkonkurrerande anslag. Tvenne damer med kalsongförsäljning som huvudsaklig inkomstbringande syssla har tagit sig före att utropa till försäljning fördelaktig illustration och likaledes annan fördelaktig utannonsering av diverse elektriska ordföljder

t.ex. revisor Stockholm, Malmö elektriker, frisör Nyköping

Det som i hög grad bekymrar FirmaSEO är att de båda damerna utlovar så goda resultat av den hjälp de bibringar kommunens inbyggare och tillika kunder.
- Hade det ju alls icke gjort något om damerna ändå nöjde sig med att sälja kalsonger, säger IhopaLänkningsDirektören(IHLDir) Steel.
- Har vi ju närmast funnit att damerna förväxlat flere centrala och avgörande begrepp, fortsätter IHLDir Steel.
- Det bekymrar oss storligen då vi alls icke tycks mena samma sak då vi hör och även ser damerna vittna om hög placering, lyft, inlägg, genomskinligt och annat av liknande sort.
- Får vi bida tiden något lite för att se vad som kan komma ut av detta tilltag. Det framkommer ju alls icke klart vad damerna och deras ättlingar egentligen saluför.

Spambloggen skärskådar sanningen
Spambloggens utsände medarbetare har sin vana trogen sökt utforska det verkliga förhållandet bakom det som synes ske, för att sedan lyfta det i det offentliga strålkastarljuset. Har han därvid funnit att mer är en sak i denna sak borde utsättas för väl så ogenerad nyfikenhet.

- För det första, säger han. Damerna borde alls icke bjuda ut sina tjänster i vad som närmast liknar en auktion efter ett dödsbo. Vet ju alla som övervarat ett sådant spektakel att utroparen hotar sälja diverse angeläget gods till din närmaste granne om du alls inte skyndsamt föregriper det sista slaget.

- Men döm om min förvåning då det uppenbarades att utroparen minsann icke menade att sista slaget också var det sista slaget, fastmer ett slag av annat slag, ett ovederhäftigt sådant.

Spambloggens skakande bildbevis
Spambloggen kan nu i bildbevis som lämnas här å sidan peka rakt ut på det svekfulla sista slaget.Se här ovan hur de sista nervpåfrestande stunderna förlöper under auktionens skakande slutskede. Alltså, 39 besökare har hunnit handla och 21 sekunder kvar innan det sista slaget faller.

Då händer det

Vi blir åsyna vittne till att utroparen fyller på med ytterligare tid, vid pass 140 timmar, och fortsätter sina utrop. Hade vi ju alls icke behövt känna sådan brådska och utsatthet. Det ska visserligen erkännas att det på mindre framskjuten plats även noteras att dessa återkommande omgångar av utrop sannolikt kommer att upprepas så långt som en tid helt strax efter det att vi hälsat det nya året välkommet, nåja det kunde varit värre.

Dessutom har medarbetarens idoga grävande efter sanningen visat att damerna minsann inte alltid haft sina goggles på näsan när de skyltat sin manufaktur. Se bara hurusom de skyndar förbi det nesliga faktum att varorna alls inte står i paritet med den fägring de förutskickar. Har de ju rentav glömt att fylla flera av de skyltade paketen med innehåll. För såvitt inte damerna menar att de tomma yttre skalen ändå ska anses vara paketets innehåll.

Förlåta och gå vidare
Till de förmodat vänliga damernas försvar ska emellertid infogas att deras kunder endast behöver göra marginella ingrepp i sina reserver och andra fonder. Vi kan å kommunens salutorg ta del av deras mer öppenhjärtiga erbjudanden och finner därvid att de knappast i ett första steg förmår ändra varken på den inarbetade näringslivsstrukturen eller annars tillfoga kommunens borgare och allmoge i övrigt någon allvarlig ekonomisk skada.

Dessutom har vi ju på bilderna ovan, de från entrén till damernas manufaktur, kunnat förstå att de nog mest vänder till kommunens mindre begåvade inbyggare. Förstår nog alla att vi inte har användning för så många ord i vår kommun. Mer än fem miljoner ord, nej, nej. Vi ber att få mana till besinning.

- Då ser jag alls icke längre någon anledning att hysa oro. Fastmer kan vi nog säga att vi har god beredskap att ta om handen sådant spektakel som de båda damernas välvilliga initiativ ändå kan leda till. Kan vi ju mot en ringa, om än bättre ersättning, i efterhand reda ut vad ont möjligen kan ha kommit ur deras små försummelser, säger IHLDir Steel förnöjsamt överseende till Spambloggens utsände medarbetare.