Webleaders.eu, Webbledarna utökar sin marknadsföring av SEO

söndag 11 september 2011 |

Spambloggens utsände medarbetare har sett sig tvingad att arbeta alldeles extraordinärt ihärdigt sistlidna dagar. Har ju många av Kommunens firmor av olika skäl slutit sig samman i vad som närmast kan liknas vid en anstormning av ekonomiska transaktioner, en så kallad högkonjunktur. Detta medför också ett ökat ansvar att bevaka angelägna händelser i kommunen.

Helt nyss kunde Spambloggen rapportera om tvenne kalsongförsäljare, som tillsammans med Webbledarna från eu, etablerat sin verksamhet i kommunen. Det är på flere sätt en god sak men kan vi ändå inte utesluta annorledes. Kunde vi vid det tillfället dra en lättnadens suck under betryggande förklaring och besked från Herr IhopaLänkningsdirektör, ILDir Steel vid FirmaSEO. Nu berättas att samma kalsongförsäljare tar nya tag för att sälla sig till IhopaLänkningsGemenskapen. Har de ju bytt forum för utauktionering av sina välvilliga tjänster, från det ena stället(letsdeal.se) till det andra stället(cityscoop.se). Det andra stället tycks gillas mer av populasen, nämligen.

Det ena stället

Det andra stället

Spambloggen granskar
Sammantaget innebär detta att Spambloggens redaktion sett sig nödgad att lyfta på en och annan sten för att mer närgånget skärskåda vad som till synes ske.

Först är det angeläget att skingra dimmorna kring kalsongförsäljarna och de utauktionerade tjänster som ska glädja kommunens många entrepeneurer. Det synes förhålla sig så enkelt som att det finns en naturlig gemenskap med och mellan aktieägarna i ett bolag som kallar sig efter de upproriska Daimos. Uti denna grupp återfinner vi såväl kalsongförsäljarna som de idoga Webbledarna.

Om vi sedan söker under de stenar som utgör grunden till Webbledarna så finner vi en portfolio som inte helt övertygar oss om firmans förträfflighet i alla avseenden. Måhända är kontorsbetjänter och andra städslade vid firman förvissade om sitt brinnande intresse för sin sak, men det räcker inte fullt ut. Vi bad dessutom ILDir Steel vid FirmaSEO att något lite försynt yttra sin mening i saken. Han säger helt kort bara; - Nej, fy för tusan! Redaktionen kunde inte förmå  ILDir Steel vid FirmaSEO att ytterliga utveckla sin utsago. Fick han istället den cognac han ansåg sig så angeläget behöva för stunden.

Här får bloggens läsare istället nöja sig med tämligen torftig teknisk redovisning i sak. Vi undviker sorgfälligt alla detaljer om portfolions olika IP-nummer, ägare, namnservrar mm annat som upprörde ILDir Steel vid FirmaSEO så till den grad.
Vi frågar om webleaders.eu har vänner som yahoo.com känner till:
linkdomain:webleaders.eu.
Svar: Nedslående, bortsett från Spambloggens hängivna uppvaktning.

Vi frågar om primafashion.se har vänner som yahoo.com känner till:
linkdomain: primafashion.se.
Svar: Så även här, bortsett från Spambloggens hängivna uppvaktning.
För att inte trötta ut den värderade läsaren får vi redan nu erkänna att inget av de i portfolion förekommande exemplen har några direkt vänner. Inte heller syns några spår av den expertis som firman säger sig förfoga över. I vart fall inte expertis i denna sak. Det förklarar nog också varför inget av portfolions exempel är försedda med den ihopalänkning som vi naturligtvis hade väntat oss.

Nej, det får nog erkännas att den skyltning firma Webbledarna utför närmast är att betrakta som Bondfångeri, se vidare Bauernfänger.

Såg ju Webbledarnas generösa erbjudande ut på detta sätt från början. Ångrade de sedan sitt löfte om placering på förstasidan i Google till att hellre tala om en förbättring. Kanske har någon god vän undervisat om skillnaden mellan första, andra och efterföljande sidor.

I alla händelser har vi att göra med en firma som handskas mycket ovarsamt med sanningen och det skrivna ordet. Att firman huserar medarbetare som är ens i närheten av hjälpligt kunniga medarbetare i sökmotoroptimering håller vi på Spambloggens redaktion för osannolikt.